Terapi ya da psikoterapi, kişinin duygusal ve zihinsel, dolayısıyla bedensel ve sosyal refahına etki eden bariyerlerle yüzleşmesine yardımcı olur. Bazen, “yüzleşme” kavramı sert ya da korkutucu duyulmasına rağmen; birçok kişi, kendisi, içsel dünyası ve ilişkileri hakkında bilinçli hale geldikçe, bu yolculuğun tadını da çıkarır. Terapi süreciyle birlikte, durumları farklı bir şekilde tanımlayabilme ve ayrımsama becerinin gelişmesiyle, yaşamdaki belirsizlikler daha az korkutucu olmaya; kişide, haz, tutku, şefkat, keyif, huzur, öz güven ve sevgi gibi duygular da artmaya başlar.

Kişinin kimliği, inanışı, sosyal konumu, cinsiyeti veya cinsel yönelimi her ne olursa olsun; ister kısa dönemli, ister uzun dönemli, ister acil müdahale, ister uzun analiz gerektiren, her ne konuda başvuruyorsa vursun, terapi odasında kendine yer bulabilir. Gizlilik esası içerisinde dinleyen terapist, baş vuran kişiyle iş birliği halinde ve onun ihtiyaçlarından yola çıkarak; sekteye uğramış, incinmiş veya savunmaya geçmiş alanları üzerinde nazik bir çalışma sürecinden geçerler. Kişinin kendi içsel dünyası ve dış yaşamı arasındaki bağlantılar hakkında bilinçlenmek için yatırım yapması; iyileşmesine, değişmesine ve gelişmesine olanak tanır.

Psikoterapistler tek bir psikoterapi yaklaşımını kullanabilecekleri gibi, duruma ve bireye göre birden fazla yaklaşımı da kombine edebilirler.

Psikolojik Esneklik Merkezi’ne hangi nedenlerle psikoterapi için başvurabilirsiniz?

Terapiye, Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk - Panik Atak - ve Agorafogi, Genelleşmiş Kaygı Bozukluğu, Sosyal Fobi, Fobiler), Bedenselleştirme Problemleri, Yeme Bozuklukları, Bağımlılık, Kişilik Bozuklukları, Depresyon, Cinsel Bozukluklar, Bipolar Bozukluk gibi spesifik tanı grupları için başvurulabilir. Bununla birlikte, görüşmeye gelen bir çok kişi, teşhis edilebilen herhangi bir ruhsal durum için değil, öfke, cinsel kimlik ya da cinsel yönelimle ilgili yaşanan çıkmazlar, kronik ağrı, profesyonel ya da akademik karmaşalar, kayıp ve yas, aile içi sorunlar, ilişki problemleri, sosyal problemler, kişisel gelişim gibi nedenlerle terapi sürecine başlamaktadır. Psikoterapi, bireyin iç dünyasında ya da kişiler arası yaşantısında ortaya çıkan pek çok sorun için faydalı olabilir. Terapist, gerçekten dinleyen ve olabildiğince açıkk bir kulaktır. Süreç içinde, bireyin yaşam biçimindeki değişimleri desteklerken; rahatsız edici duygu, düşünce ve davranışlara yönelik özgün strateji ve yöntemler de sunabilir.

Psikolojik Esneklik Merkezi’nde yoğunlaştığımız psikoterapi biçimleri nelerdir?

1. Bireysel Terapi

Bireysel terapi ya da psikoterapi, kişinin yaşamında sorun teşkil eden davranışları, inanışları, duyguları ya da bedensel tepkilerinde (bedensel hisler, sıkıntı ve rahatsızlıklar) su yüzüne çıkan içsel karmaşa, çatışma ya da acıları dindirebilmek amacıyla, bir terapistle, belirli aralıklarla, teke tek görüşmesi şeklinde tanımlanabilir. Buna ek olarak, bireysel psikoterapi süreci, kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirmek için yaygın ve faydalı araçtır.

2.Atölyeler, Kamplar ve İnzivalar (Grup Terapileri)

Belirli aralıklarla, belirli sayıda katılımcının bir araya gelerek, bir ya da birden fazla terapistin eşliğinde ilerleyen bir terapi biçimidir. Yaklaşımlara göre çeşitlilik gösteren grup terapilerinde, katılımcılar arası paylaşım, etkileşim ve konuşmalara ek olarak, sanatsal, yazılı, kurgusal, ya da bedensel ve başkaca pek çok özgün teknik kullanılabilir. Bunun yanında, grup terapileri, ortak bir mesele olmaksızın ya da belirli bir duruma yönelik (öfke, kişiler arası ilişkiler, iletişim, bağımlılık gibi) olarak farklı şekillerde düzenlenebilir.

Bizler grup terapilerini, sıklıklaMindfulness/ Farkındalık Temelli Terapiler üzerine yapılandırarak ve diğer yöntemlerden de beslenerek, atölyeler, kamplar ya da inzivalar halinde çeşitlendiriyoruz.

3.Eş Terapisi ve Cinsel Terapi

Eş ve aile Terapisi’nde artık, terapinin konusu bireyler değil, ilişki sisteminin kendisidir. Yani, tek tek bireylere özgü meselelerin çalışılmasından çok, direkt olarak aile ya da eşler arasında çıkan sorunların kendisi ele alınır. Bazen kişiler, eş ya da aile terapisinde yargılanacağını, hatalı çıkacağını düşündüğü için bu süreçten kaçma eğilimi gösterse de bir gerçek var ki,terapist yargıç değildir. İlişkisel çatışmaların kaynağını araştırmak, iletişim ve sorun çözme becerilerindeki aksaklıklar, cinsel yaşamdaki sorunlar üzerine eğilmek, çift terapilerinin genel çerçevesini oluşturur.

Cinsellik, eş ilişkilerinin önemli noktalarından biridir.Çiftler arasında yaşanan sorun cinselliği; cinsellikte yaşanan sorun ise çiftler arasındaki ilişkiyi etkiler. Dolayısıyla, cinsel ve ilişkisel dinamikler her zaman bir bütünlük içinde çalışmayı gerektirir. Cinsellikle ilgili sorunlar, sadece bir ilişki içindeyken yaşanmayabilir. Bu noktada, cinsel terapi, bireysel görüşmelerle de düzenlenir.