İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ndeki, eğitim süreci, seçmeli olarak, genellikle psikanalitik ve psikodinamik yaklaşım, biyolojik psikoloji ve psikopatoloji üzerine yapılanmış olan klinik psikoloji çerçevesinde ilerledi. Saba Başoğlu lisans eğitimini 2003 yılında bitirdi. 

 Teorik ve pratik eğitiminin kişilik bozuklukları, dürtüsel davranışlar, travmalar, madde bağımlılığı, şiddet ve aile içi şiddet üzerinde yoğunlaştığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü'ndeki yüksek lisans programını, 2007 senesinde tamamladı.  Türkiye'de ilk defa maternal filisid olgularının psikososyal ve psikopatolojik yönlerini araştırarak, “Türkiye’de 0-6 yaş arasındaki çocuklarını öldüren annelerin temel motivleri ve psikopatolojik yönleri” başlıklı bitirme tezini verdi.

Prof. Mehmet Z. Sungur'un bireysel ve aile görüşmelerinde, üç sene boyunca ko-terapist olarak eğitim ve süpervizyon gördü. Ayrıca, "Teoride ve Pratikte Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapileri" eğitimini tamamlayarak uluslararası akreditasyon sertifikasını aldı. 

Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapiler'inde "Üçüncü Dalga" akımlar olarak nitelenen Mindfulness Based Cognitive Therapy (Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi)  eğitim ve workshoplarını, teorinin kurucusu, Prof. Jon- Kabat-Zinn'den ve Mindfulness Acceptance and Commitment Therapy (Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapisi) eğitim ve süpervizyonlarını, yine teorinin kurucusu sayılan Prof. Steve Hayes'ten aldı. 

Prof. Mehmet Zihni Sungur'dan Cinsel Terapiler ve Eş Terapileri eğitimi alarak, klinik deneyimiyle birlikte süpervizyonlarına da bu konuda devam etti. 

Kişilik Bozuklukları'na Kognitif Terapiler'de Bütüncül Yaklaşım eğitimini, Prof. Henck Van Bilsen'den aldı. 

Sanat Terapi Çalışma Grubu Seminer/ Atölye Çalışmaları'na devam etti. 

Üniversite yıllarından beri, Zen felsefesi, yoga ve meditasyonla iç içe olan, Başoğlu, Hatha Yoga ve İleri seviye yoga ve meditasyon eğitmenlik eğitimlerini (Yoga Alliance Certificate) alarak bu öğretileri ve uygulamaları klinik pratiğiyle birleştirdi. 

Başoğlu, eğitim hayatı süresince ve sonrasında insan kaynakları alanında, şirketlerde, eğitim kurumu, klinik, üniversite ve hastanelerde staj yaptı, eğitim ve süpervizyon aldı. 

Mezun olduktan sonraki meslek hayatına ilk adımını, Türkiye Otizm Destek & Eğitim Vakfı (TODEV) ile atarak otistik ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar için rehabilitasyon seansları yürütüp bu çocukların ailelerine ve kardeşlerine danışmanlık hizmeti verdi. 

Ardından, Anadolu Bil meslek Yüksek Okulu’nun Sürekli Eğitim Merkezi’nde, Akademik Direktör olarak görev aldı. Öğrencilere ve profesyonellere meslek içi eğitimler ve kişisel gelişim seminerleri verdi veya farklı konulardaki uzmanların eğitim ve seminerlerini organize etti.

Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (Çare-Der) bünyesinde çalıştığı süre boyunca, aile ve eş terapisi, çocuk- aile danışmanlığı, Pozitif Aile Terapisi gibi eğitim ve seminerlere katıldı. Ayrıca derneğin düzenlediği, Koruyucu Aile Projesi vb. birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı. 

Bu süre zarfında American Psychiatry Association (APA) dergilerinin (American Journal of Psychiatry vb.) Türkçe sayılarında çevirmenlik yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde, sıklıkla son ergenlik- genç yetişkinlik (17-25) dönemiyle yoğun bir trafikte klinik deneyimine devam ederken, üniversitenin bünyesinde sosyal sorumluluk projeleri yürütüp, buna bağlı ders ve seminerler vererek çalışmalarını sürdürdü. 

Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde  uzun süre, Psikiyatri Polikliniği’ne ayaktan tedavi için başvuran kişiler için bireysel ve eş terapilerini sürdürdü. Bir yandan da, Psikiyatri Yatarak Tedavi Servisi’nde çok çeşitli yelpazede konularla ilgilenmekle birlikte, özellikle alkol- madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları, dürtü kontrol sorunları ve manik- depresyon teşhisiyle gelen kişilerle yoğunlukla çalıştı. Yatan hastaların bireysel terapilerini ve grup terapilerini yürüttü, hasta yakını ve ailelerin danışmanlığını yaptı, taburculuk sonrası dönemlerinin takiplerini sağladı. Yine aynı dönemde eş zamanlı olarak çalışmaya başladığı İstanbul Psikiyatri Enstitüsü bünyesinde ise halen, bireysel terapi ve eş terapilerini sürdürmektedir.  

Klinik deneyimi sırasında, Doğu ve Batı bakışının birbirini tamamladığı noktaları ve kişiye beden-zihin-duygular ve dış dünya bütünlüğü ile yaklaşımın önemini fark etti. Bu noktadan hareketle, ortak çalışmaları organize etmek için Psikolojik Esneklik Merkezi’ni kurdu. Bireysel psikoterapi ve eş terapisi; grup çerçevesinde ise, Farkındalık (Mindfulness) Terapileri Merkezi’nde çevrelenen atölyeler ve kamplarla; bir yandan da eğitim ve seminerlerle çalışmalarına devam etmektedir. 

Saba Başoğlu, lisanslı yüzücü, amatör dalgıç ve sürekli bir yoga asana uygulayıcısıdır, bazı dövüş sanatlarını tatma imkanı bulmuştur. Bedenle yaptığı çalışmaların, düzenli meditasyon uygulamalarıyla ve psikoloji- terapi ve Zen bakışıyla kesiştiği noktaların kendi hayatında çok yönlü faydalarını deneyimlemiştir. Farkındalık (mindfulness) yolunun bu keşiflerini mesleğinde, kendisine başvuran kişilerle de paylaşmayı amaçlamaktadır.

Kognitif Davranış Terapileri Derneği ve Association for Contextual Behavioral Science – Uluslararası Bağlamsal Davranış Bilimi Derneği üyesidir. 

Yerli ve yabancı jürili bilimsel dergilerde yayınları yer almaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Araştırma Merkezi, Suç ve Suçlu Profillendirme Projesi'nde, başta cinsel suçlar ve çocuk istismarı ile ilgili olmak üzere çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Tübitak ve Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin "Yüz Anatomisine Dayalı İfade Tanıma" ortak proje danışmanıdır.