Pem Hakkında

Pem Hakkında

Psikolojik esneklik, sürekli olmasını istediğiniz dünyayı fantazilemek yerine, var olan dünyaya akıcı ve kendinize en uygun şekilde katılmanız için kuvvetli bir zemin hazırlar.

Psikolojik Esneklik Merkezi olarak, biz, her insanda zaten var olan ve uyanmayı bekleyen, kişiye özgü bir içsel kapasitenin varlığını kabul ederek yola çıktık.

  • 1. Bize başvuran kişilerin olabildiğince az, dışarıdan destek kaynaklarına bağımlı olması, bunun yerine kendine has işlevsel mekanizmalarını keşfederek, geliştirmesi. Daha açık bir dille, zorunlu olmayan kimyasal destekler ya da “neyin doğru, neyin yanlış olduğunu” sürekli söyleyen çizelgelerle, bir nevi yaşam destek ünitelerine bağlı kalmak yerine: Kişinin düşünce, duygu, beden, beslenme, sosyal kaynaklarını bütünsel bir biçimde seferber ederek yol almak. Bunun için alanında uzman psikolog & psikoterapist, yoga & meditasyon eğitmeni, spor eğitmeni, gerektiğinde beraber çalışmak.

  • 2. Batı’nın bilimi ve Doğu’nun bilgeliğini bir araya getirerek, kuramsal olarak yapılandırılmış bir zeminde, her iki kaynağın hediyelerini kullanmak.

  • 3. Gerekli durumlarda, ilgili alanlardaki hekimlere yönlendirme yapabilecek klinik deneyime hakim olmak.

  • 4. Sadece kendi çatımızın altında değil; senenin çeşitli zamanlarında, bireysel katılımlarla gerçekleşen, çalışma içeriğine uygun “oksijeni bol” mekanlarda da, farklı konulardaki kamp ve inzivaları düzenlemek. İş yerleri ya da kurumların kendi çalışma alanları veya diğer uygun olan koşullarda eğitim, atölyeler ve bireysel danışmanlık desteğini vermek ya da açık hava kamplarında bir araya gelmek.

Bunların hepsinden de önemlisi, bireysel ihtiyaçlar ve kişisel farklılıkları gözetmek, bizim için ilk ve öncelikli olan. İster bireysel terapi, ister atölye ya da kamp, ister bedensel çalışma ya da bunların bütünlüğü ile izlenen bir yol olsun; yöntem ve gidişatı başvuran kişiye göre belirlemek, temel gayemiz.

Yaşamın herhangi bir alanında zorluk çekilmeye başlandığında, kendimizde veya etrafımızda bir sorun ortaya çıktığında ya da istenilen hedefe bir türlü ulaşamayıp gelişim gösterilmediğinde, sıklıkla ard arda uygulanan çözüm arayışlarına girilir. Yanıt alınamadığında ise, her  seferinde daha da şiddetlenen çaba-yenilgi- kendini yargılama kısır döngüleri boy göstermeye başlar. Bu durum ne sizin gücünüz, ne de zekanızla ilgilidir. Geçmişe dair bulanık yargılar ve geleceğe dair kurgular arasında o kadar çok kaybolunmuştur ki, aslında o anda orada, sizde ne olduğu artık bir sis perdesiyle örtülmüş, sizi oraya getiren nedenler yanılgılı bir senaryoya dönüşmüş ve değişim körlüğü başlamıştır. Dolayısıyla, kendinizi iyileştirmek için attığınız her adım, hem sizi hedeften uzaklaştırmakta, hem yavaş yavaş daha da yormaya başlamakta, hem de umudunuzu yitirmenize neden olmaktadır.

Onun yerine, zihinsel, duygusal, düşünsel ve bedensel farkındalığın açtığı kapı, karşılaştığınız olayları, durumunuzu daha geniş bir çerçeveden izlemesinizi sağlar. İçinde bulunulan hale, tekrarlayan davranış kalıplarına ve hayatınızdaki kısır döngülere, sizi oraya getiren nedenlere, bu sefer yargısız bir zihin ve dış gözlemci olarak bakmak, sis perdesini yavaş yavaş aralamaya başlar. Katılıktan kurtulmuş ve esneyebilen, yani duruma göre kolayca adapte olan ve çeşitlenebilen değerlendirme, savunma ve tepki verme mekanizmalarına güvenin gelişmesiyle, hayatın an be an değişen ritmi, sorunları, kendinize özgü yöntemlerle daha az çabayla ve daha az zararla karşılanabilir hale gelir. 

Bu bağlamda, Psikolojik Esneklik Merkezi’nde çalışmalarımızı bütünsel bir bakış açısıyla sürdürüyoruz. Dünyayla ilişki kurduğumuz, tepki verme ve yaşama yolumuz olan bedeni; muhakeme ve algılama alanı olan zihni; sezme, hissetme alanı olan duyguları ve yadsıyamayacağımız dış dünya ve ilişkileri bir arada çalışıyoruz. Kısacası, merkezimizde yapılan çalışmalarda, beden-zihin-duygular ve dış dünya ile ilgili farkındalık geliştirerek, işlevsel savunma mekanizmalarının kolayca açığa çıkmasını sağlamayı ve böylece her ne olursa olsun, daha dingin ve daha az gergin, ekonomik bir hayat akışına dahil olmayı amaçlıyoruz. 

pempsikolojik esneklik merkezi